Anthropisches Prinzip

(Christian Holzapfel)

 

    Hvor er det dog mærkeligt, i Frankrig siger man cheval til en hest og vache til en ko, i Tyskland siger man Pferd og Kuh, og i Rusland siger man noget med underlige bogstaver man ikke kann læse. Kun i Danmark siger man hest til en hest og ko til en ko – det danske sprog er det eneste fornuftige sprog i verden.


    (2015)